pondělí 20. června 2016

Řada ponaučení Město Plzeň je historicky dělnické a pivovarnické město. Mnozí lidé by tedy usuzovali, že půjde o čistě industriální město bez výraznější architektury. Pravdou je, že peníze z průmyslu daly vzniknout více než jedné unikátní stavbě a nynější průmyslové areály se stávají industriálními památkami. Na tomto příkladu vidíme, že i z počátku ryze dělnického města může vzejít město, které je v dnešní době živé, mladé a v rozkvětu. Jak ve smyslu architektonickém, tak i občanském.

Adolf Loos byl významný architekt, který ve svých stavbách především usiloval, aby účel stavby určoval i způsob, jakým bude stavba zpracována a postavena. Důrazně odporoval dekorativním slohům a věřil, že všechno co nemá racionální odůvodnění na objektu, by mělo být odstraněno. Dále prosazoval to, že by budova neměla na venek nic prozrazovat a její bohatství spočívá právě v interiéru samém.Adolf Loos je znám i díky svým návrhům interiérů. U nás se nachází asi nejvíce jeho práce v Plzni. V interiérech Loos často používal drahé obklady, které do určité části nahrazovali ornamenty tehdejší secese.

Po dvou letech na oboru architektura a stavitelsví na Čvut v Praze jsem rozhodl vydat na další z mnoha cest. Tou cestou byla škola Tul v Liberci, fakulta umění a architektury. Dva semestry na této škole mi daly jiný pohled na tvůrčí možnosti architekta. Statika a stavitelství v prvních fázích ustupují do pozadí a ponechává se volnost tvůrčímu myšlení a nám danému času na ateliéry. Tvorba je tedy více řízena citem, estetikou a designem.

Žádné komentáře:

Okomentovat