sobota 23. února 2019

Zadání LS

Hala - společenský prostor
Navrhněte společenský prostor pro cca 10 pokojů á 2 lidi. Pokoje jsou jednoduché místsnosti, hala je rafinovaný veřejný prostor. Může být vnitřní, venkovní, nebo oboje. Cílem je vytvořit prostor, kde se lidé budou shromažďovat, který budou používat. Pokoje jej budou obklopovat, budou tvořit jeho hranici, budou do něj ústit, jako budovy na náměstí. Podobně jako náměstí má být tento prostor velkorysý, přehledný a zároveň útulný. Musí poskytovat prostor pro širokou škálu dějů, od skupinových po soukromé. Kromě samotného tvaru a uspořádání haly bude důležité také materiálové řešení, členění povrchů, barevné pojetí, přirozené světlo. Hranice mezi soukromým a veřejňým je základním prvkem architekury.

Inspirací jsou haly anglických domů, salóny, veřejné prostory — náměstí, piazzety, dvory.


Terasa - konstrukčno
Bílý Potok - Na místě, které dvě cesty svírají do ostrého “V", stály 3 objekty: sál, hospoda a dřevěný přístavek (salónek hospody). Sál se obnoví i s dalšímí funkcemi, hospoda je zbořená, ale část jejího pozemku zabere rozšíření sálu.

Navrhněte altán / objekt veřejně přístupný, kdy hlavním nástrojem bude navrhování pomocí dřevěné konstrukce. Součástí tohoto úkolu bude seminář konstrukčního uvažování.


Trautenberg - Bojiště
Objekty pro Trutnovský festival. Týdenní workshop na Pomezních boudách. Realizace vybraných děl v srpnu. Zakončení festivalem.

Žádné komentáře:

Okomentovat