čtvrtek 21. června 2018

Slavonice workshop - Meandr 

Meandr je metaforou pro příběh Slavonic. Inspirace přišla z pohledu na změnu trasy obchodní cesty Praha-Vídeň (1750). Slavonice byly kdysi významnou zastávkou na cestě, ale po změně trasy zde život na dlouhou dobu utichl. Poslední dobou se vrací a Slavonice hledají nové cesty funování a nové způsoby života - meandrují.
Koryto potoka potřebuje více svobody, aby mohlo navštěvníkům parku poskytnout klid a příležitosti k zastavení. Regulované koryto je pozůstatkem doby, která chtěla mít vše pod kontolou a nekoresponduje s renesančním duchem Slavonic. Necháváme ho však v parku jako upomínku a možná i výstrahu, která zároveň podporuje myšlenku a čitelnost návrhu. Svoje využití může najít v dalším projektu.

 ls 2018
(plachtu brzo naskenujeme a doplníme lepší foto)ÚKOL 6 - Slavoince
ÚKOL 5 - PARKOVACÍ DŮM ŠKODA


ÚKOL 4 - SVĚTLO
středa 20. června 2018

Parkovací dům pro Škoda Auto 

Plynulý, jednosměrný a bez křižovatek
Středem dolů a pryč
Most přes koleje, travelátor k výrobním halám
Dva krystaly


schéma parkování:


geometrie nájezdných (červeně) a výjezdných (modře) ramp

model:

situační model:

ls 2018


PARKOVACÍ DŮM PRO ŠKODA AUTO