pátek 30. března 2018

Zadání LS 2018

úvodní úkol
KRABICE

Vyrobte krabici pro transport knih podle níže uvedených požadavků. Nesmíte použít ani lepidlo ani lepicí pásku.
Rozměry: půdorysně 400 x 600 mm, výška podle hloubky knih, aby se krabice dali na sebe vršit (knihy se do krabice dávají hřbetem nahoru)
Materiál: dle debaty na hájence
Vzhled: na krabici (tedy nikoliv uvnitř) musí být patrné Vaše jméno (zde rozviňte své výzkumy písma) a za druhé alespoň jednou bude na obalu zvnějšku přítomen náš knihovní kajman (zde předveďte svůj smysl pro kompozici, patrně ve spojení se zmíněným podpisem).
Krabici doneste v pondělí 26. 2. v devět hodin do knihovny. Svou krabici naplníte knihami (patrně nemusíme připomínat, že si musíte zjistit váhu knih a stanovit tedy nosnost naplněné krabice). Důkaz funkčnosti provedete vynesením své krabice po schodech do skladu nad knihovnou v druhém patře.
Poznámka: V knihovně u počítače naleznete několik knih k obalům a krabicím.
Odevzdání: pondělí 26. 2. v devět hodin v Knihovně

první úloha LS
SVĚTLO
Pavilon pro jedno umělecké dílo.
Architektura vytváří prostor, ale teprve skrze světlo je člověk schopen tento prostor uceleně vnímat. Světlu v architektuře vždy přikládali architekti mimořádnou důležitost, o čemž svědčí dochovaná vyjádření předních tvůrců.

Místnost bez přírodního světla není místností.
L. I. Kahn

Světlo a stín jsou amplióny této architektury pravdy, klidu a síly. Nic dalšího se nemusí přidat.
Le Corbusier v předmluvě k publikaci o klášteře La Tourette

Pouze já jsem schopen navrhnout místnost osvětlenou okny v nárožních stěnách.
A .Loos

Navrhněte pavilon pro jedno, vámi vybrané, umělecké dílo. Pro nasvětlení díla uvažujte pouze přírodní světlo. Pavilon bude samostatně stojící bez konkrétního umístění. Materiál ani konstrukce není předepsána a budeme se jí zabývat pouze okrajově. 
Typologii objektu, který bude předmětem vašeho návrhu, jsme záměrně zredukovali na naprosté minimum, abyste se mohli plně soustředit na práci se světlem.
Výstupem vaší práce budou modely ve větším měřítku (1:5 – 1:10), pomocí kterých ověříte účinky světla na vystavované dílo. Konzultovány budou pouze modely. Výkresová dokumentace bude druhotná a vytvoříte ji až na závěr úlohy pro závěrečnou prezentaci.

Odevzdání: 5. 4. 2018

krátký úkol
PRESENT
Kamenolom potřebuje dávat dárky, jako pozornost k vánocům či klientům jako pozornost podniku. Navrhněte tento dárek, nějúspěšnější z vás budou realizovány a odměněny. 

SKLAD
Pokračování automobilových zadání z ZS. Továrna škoda chrlí jedno auto za 45 vteřin. Auta jsou malé pokojíčky, ve kterých bydlí lidé, ale jen když se přesouvají. Když se však nepohybují, pokojíčky plní veřejný prostor, ulice, podzemí, spodní části bytových domů. Auta potřebují domy podobně jako je potřebují lidé, aby nezůstali na ulici. 

Navrhněte pro potřeby aut ideální parkovací dům/domy. Máme málo místa na zemi, tak budeme navrhovat věže. Parkovací dům v městě, kde se auta vyrábí, kde je automobilismus přednostněn před pěšími. Lokace bude na okraji areálu automobilky. Každý musí zaparkovat v domě/domech alespoň 10 000 aut. Důležitý bude systém parkování, kvalita domu zevnitř i z venku. Umístění ve svém okolí. 

Odevzdání: začátek května

BUDKA
Ve Slavonicích Vás může ubytovat i náš děkan, v jehož ateliéru v minulém semestru zpracovali “revitalizaci” potoka ve Slavonicích. Ve spojení s právky z Brna budete navrhovat různé budky, z nichž některé zrealizujeme. 

Odevzdání: květnový workshop na místě s prváky FUA VUT

Žádné komentáře:

Okomentovat