čtvrtek 30. ledna 2014

Náhrobek: plachta, + foto (rendry)

Adresa souboru v PDF ke stažení zde: http://ulozto.cz/xUb7usKw/plachta-finall-pdf

Klika: plachta

Adresa souboru v PDF ke stažení zde: http://ulozto.cz/xD5WRt2b/plachta-final-pdffotky náhrobkuZáSprch: current concept

NÁVRHY ŘEŠENÍ

-V první fázi navrhování jsem se inspiroval myšlenkou: neroztahovat zbytečně prostor, a hnát to do výšky. Nicméně byla zde řada technicky nedomyšlených detailů, a částečně se vytrácela i smysluplnost netknutosti volného místa v čele. 


V další fázi navrhování se mi stále více líbila práce z čelem pásu garáží, jehož prázdnota lidi vábí v vytváření skládek, odpadních ploch apod. Prakticky se myšlenka napojení veřejných toalet na samotné garáže nemění, je jen smysluplně využit volný prostor, který je nyní zarostlý travou.


Jeden z návrhů kdy mely být veřejné toalety umístěny na střeše poslední garáže. V první polovině (pravě schodiště) by byly umístěny sprchy, a v druhé polovině (schodiště levé) by byla instalována sprcha.


V průběhu dalšího navrhování jsem se začal stáčet spíše k již výše zmíněné variantě umístění záchodů a sprchy do čela garáží. 


středa 29. ledna 2014

ZáSprch: mapa

KATASTRÁLNÍ MAPA

-Liberec obl. Růžodol Ostašovská uliceobjekt


Příjezdové trasy. Nejfrekventovanější příjezd je z jižní části odbočka z Londýnské ul.


Varianta umístění záchodů a sprch, jednalo by se o součást garážového pásu. Tyto pásy jsou v čele zarostlé trávou a skýtají poměrně velikou plochou jež je nevyužitá (popřípadě slouží jako "smetiště") Právě na tyto čela bych toalety v kombinaci se sprchami umístil. Oboustranné pásy z garážemi jsou v lichém počtu, čili umístění ob jednu ve středu, je vyhovující a s vytížením (především sprch) by neměl být problém.ZáSprch: Místo

VÝBĚR MÍSTA
-areál družstevních garáží v Ostašovské ul. (Liberec- Růžodol)

Oblast garáží je poměrně často využívaná i v zimním období, což mne docela překvapilo, a v podstatě i podnítilo k tomu zamyslet se nad touto lokalitou a vzít ji v úvahu jako možné místo ve kterém by veřejné toalety měly svůj smysl. V celém konceptu by šlo v podstatě o to umožnit uživatelům těchto garáží "hygienický komfort" který by zahrnoval veřejné toalety a sprchy.
Místo je poměrně odlehlé, což znásobuje myslitelnost aplikace toalet právě zde. Veřejné WC zde z hlediska "selského rozumu" umístěno být nemusí, protože pokud se nad tím zamyslíme, tak mechanici si jsou schopni odskočit do nedalekého lesíka, a "mechaničky" se u těchto garáží vyskytují velmi ojediněle. Dnes je však čím dál běžnější kombinace veřejného WC a sprch.Toalety mám v plánu umístit opticky tak aby byly součástí garáží, nikoliv jako samostatnou jednotku "plivnutou" do éteru. 
čtvrtek 23. ledna 2014

Veřejné záchodky očima komiků Dana Cooka a Rickyho Gervaise

(v případě Rickyho ke konci i zážitek z minimálního bydlení :)pondělí 20. ledna 2014

Tržní náměstí


Zastávka svému účelu moc dobře neslouží, její hlavní problémy:
-umístění sezení mezi dva objekty uvnitř brání ve výhledu na přijíždějící autobusy, takže většina lidí stejně postává venku
- špatné umístění vstupů, nemožnost efektivního rozmístění laviček
- poměrně velký prostor, kde je možnost nějaké vybavenosti, ale neuživí se zde ani trafika
- vysoký sokl, který je i v části vstupu brání v přístupu na krytou část zastávky vozíčkářům
- celoskleněný plášť způsobuje v létě přehřívání
- hladký skleněný povrch lehce dostupný ze země láká k výlepu plakátů, k tagování a sprejování...

paní si musela téměř vyskočit na 35cm vysoký sokl,
aby se dostala na jediné místo odkud je vidět,
 jaký autobus přijíždí...

zastávka byla polepená, nyní je polep odstraněn, ale na jak dlouho? 
zkrachovalá trafika

řešení problémů:
- zbourání dvou vložených objektů, zarovnání vnitřní podlahy s úrovní chodníku (na jedné straně, kde je sokl nižší, na druhé vytvoření schodů a rampy)
- vzniklý prostor vyplňuji veřejnými toaletami, které svým umístěním podpoří funkci zastávky a zároveň bude mít zastávka nějakou přidanou hodnotu pro své okolí
- řešení přesvětlení a polepování zastávky buď pomocí stínící konstrukce zvenčí nebo výměnou skleněných desek za jinou výplň (???)


zaměření:

umístění wc na zastávku, tvar není ještě definitivní... jinak tato skica je mimo reálný tvar, člověk se pohodlně postaví u stěny i teď, úroveň podlahy se navíc sníží oproti nynějšímu stavu o 15cm