pátek 29. května 2015

Reference

                                                                        Barvičky


pátek 15. května 2015

Z Vídně do Los Angeles a zpět

Blíží se konec semestru. Po dokončení vlastního ateliéru běžte se podívat na odevzdané práce i na jiných školách. My jsme kromě Prahy a Brna jezdívali taky do Vídně.
Když jsem začal pátrat, proč na vídeňské Angewandte učí architekti z Londýna, New Yorku a především z Los Angeles, dospěl jsem k pozoruhodným stavbám a ještě zajímavějším příběhům.

www.wetransfer.com/downloads/1f1acf7fa602227afd33f02b68f9d71020150515075652/4b7838

středa 6. května 2015

O Liberci

Střed Liberce v proměnách staletí
Václav Umlauf (ed.) ; [autorský kolektiv Romana Fojtová ... et al.]

Tuto knihu najdete takvé v naší knihovně, je dobrá k studiu Liberce.

http://knihovna-opac.tul.cz/documents/457534?backToSearch=http%3A%2F%2Fknihovna-opac.tul.cz%2Fsearch%3Ftype%3Dsimple%26query%3DPALL%253AUMLAUF%2BAND%2BREZS_BUDOVA%253A%2522DEF_BUDOVA.NAZEV.2%2522%26title%3DV%25C5%25A1echna%2Bpole%2B%253D%2B%2522umlauf%2522%2BAND%2BBudova%2B%253D%2BFakulta%2Barchitektury&searchedIds=457534;