sobota 23. února 2019

Zadání ZS

VSTUP
Vstup je předěl mezi vnějškem a vnitřkem.
Vstup nejsou pouhé dveře. Je to poutač, lákadlo, reklama
Vstup je zakončením cesty k domu. 
Vstup připravuje na dění uvnitř.

V loňském roce se londýnské muzeum Victoria and Albert Museum (V&A)dočkalo nového vstupu, jehož návrh vnikl na základě mezinárodní architektonické soutěže. Nový vstup má zcela zásadní vliv na návštěvnost muzea. Nový vstup přilákal za dvanáct měsíců od svého otevření o milion návštěvníků více, než přišlo ve stejném období před dokončením úpravy. Takový počet návštěvníků představuje navýšení o 26 procent!

Vaším prvním úkolem na škole architektury je navrhnout vstup do Technického muzea na Masarykově třídě v Liberci. Muzeum je umístěné v budově, která pro současný účel stavěna nebyla a má spíše charakter dočasné stavby. Nachází se ale v sousedství významných libereckých kulturních institucí, SeveročeskéhomuzeaOblastní galerie Lázně. Tyto budovy byly pro svůj účel stavěny nebo upraveny a jejich vstupy jsou honosné, odpovídající významu dané instituce. V sousedství těchto a dalších významných libereckých budov na Masarykově třídě je proto nutné navrhnout vstup, který by byl jejich důstojným protějškem.


LÁZNĚ
Velikost lázní se ovšem musí bezpodmínečně upravit podle počtu obyvatelstva. Rozvrhne se takto: šířka má být o 1/3 menší než délka nehledíc k výklenku pro nádržku (labrum) pro koupací bazén (alvesu). Nádržku je nutno zřídit pod osvětlovacím otvorem, aby okolostojící nezacláněli svým stínem světlu. Výklenky pro tyto nádrže je záhodno zbudovat tak rozměrné, aby se ostatní čekající návštěvníci mohli postavit, když ti, kdo přišli dříve, obsadili již místa dokola. Šířka bazénu od stěny k jeho pažení ať není menší než 6 stop, z čehož mají spodní stupeň a opěradlo (pulvinus) zabírá pro sebe 2 stopy.
Deset knih o architektuře (Vitruvius)

V lázních je galerie, ale přesto zůstává lázeňská kultura důležitým společenským žánrem. Lázně čistí, uklidňují, jsou odpočinkem člověku.

Zadáním druhého úkolu je navrhnout lázně. Lázně jsou z hlediska typologie velmi rozsáhlý a složitý provoz. V  úloze se proto zaměříme pouze na vlastní bazénový prostor. Vaším úkolem je navrhnout prostor(y) pro tři bazény s různou (lázeňskou) funkcí. Zaměříme se výhradně na vnitřní prostor a vnější podobu stavby zcela opomeneme. Dovolíme si i zjednodušit konstrukci a jako materiál pro navrhovanou stavbu budeme uvažovat beton, který lze tvarovat do libovolné formy. Co bude naopak pro naši stavbu velmi důležité, je přirozené světlo přicházející do interiéru stavby otvory ve stěnách a střeše a použité vnitřní materiály.

Podtéma: živel vodaZÁVĚS
Konstrukce, latinsky con-struere, se-stavovat
Konstrukce je základ každé stavby. Nesčetněkrát v historii byli architekti a inženýři postaveni před úkol experimentálně ověřit nosnost „své“ konstrukce. Jen tak bylo možné, že se novátorská řešení začala používat i u dalších staveb. 
Navrhněte a postavte konstrukci, která vás unese ve svislé, vodorovné nebo jiné poloze.  Tvar ani materiál nejsou nijak definovány. Nesené těleso (postava) nesmí být nijak podpíráno, tzn. ve svislém průmětu tělesem nebude žádná část konstrukce, která by se dotýkala země.
Funkčnost konstrukce bude otestována v rámci odevzdání úlohy. Pro realizaci je možné využít vnitřní prostor ateliéru nebo venkovní prostor před školou.
Subjektivně budeme hodnotit důvtip a krásu konstrukce. Objektivně posoudíme účelnost navržené konstrukce vyjádřené poměrem váhy neseného tělesa ku hmotnosti konstrukce.


Žádné komentáře:

Okomentovat