čtvrtek 12. prosince 2013

VEŘEJNÁ TOALETA


3. úkol pro 1. ročník bakalářského studia

Bez kohoutku s teplou vodou či splachovacího záchodu si dnes ani nedovedeme představit svůj každodenní život, přitom ještě před sto lety nešlo o takovou samozřejmost. Vlastní hygienické zázemí si nejdříve mohla dovolit šlechta a později zámožní měšťané, ostatní se museli spokojit s hromadnými lázněmi, které měly úkol jak hygienický, tak sociální. Postupem času přešli od dřevěných kádí a věder, přes kamenné kašny až po sanitární keramiku.
Antika přitom nastavila laťku, kterou se po dlouhá staletí nepodařilo překonat. V antických lázních, kde se lidé dlouze debatovali. Lázně nesloužily jen k hygieně či k provádění léčebných úkonů, ale také k životním radostem.
Odbornou diskuzi v Čechách ovládá téma kultivace veřejných míst, ale jen z pozice setkávání a společenského života. Když se ozve hlas přírody, musíme rychle využít zázemí některého z přilehlých komerčních provozů. Pokud by se to mělo zlepšit, musíme začít uvažovat o věcech nejzákladnějších. Najděte tedy v Liberci místo, kde vám připadne potřebná veřejná toaleta a navrhněte ji.
Termín odevzdání třetího úkolu je ve středu 15. ledna 2014 ve 13:00 hodin.

Do příštího týdne si vytipujte v Liberci několik potencionálních míst pro Váš budoucí návrh a předložte několik referenčních příkladů, které Vám připadají podnětné. 

John Claudius Loudon: Návrh veřejné toalety, 1832

Žádné komentáře:

Okomentovat