středa 26. září 2012

Zadání ZS 2016/17

MŘÍŽ
V první úloze se budeme zabývat nejprimitivnější výplní otvoru, která brání průchodu dovnitř. Mříž je plošný prvek, vyplňuje otvor, souzní s architekturou svého objektu, má však i čistě umělecko-řemeslné aspekty, zdobí, a je odrazem stylu doby či jejího autora. Je rozhraním mezi uvnitř a venku. Stále se používá.
Jako objekt pro návrh mříže nám poslouží hrobka rodiny Bergerů na hřbitově v Oldřichově v Hájích. Výsledný návrh budeme prezentovat modelem v měřítku 1:1.

SKLÁDÁNÍ
Tektonika je základem architektury. Skládání objektu podle principů tíhy, skládání z modulu, který sami navrhnete, skládání z materiálu o jeho konkrétních vlastnostech. Skládání je stavění na sebe. Úkolem bude vytvořit objekt, který má vnitřní prostor, má nějaké užití, objekt do kterého se dá vstoupit, má tedy i vstup. Předtím však navrhnete vlastní „cihlu“ – prvek, ze kterého bude objekt vyskládán.

BOURÁNÍ
Architektura není věčná, destrukce budov je jako divadlo. Je dobré přemýšlet i nad koncem svého návrhu, a proto se budeme zabývat návrhem objektu, jehož hlavní vlastností bude krása jeho bourání. Vše je na Vaši fantazii.

Vladimír Balda a Jiří Žid

Žádné komentáře:

Okomentovat