úterý 30. září 2014

ATELIÉR 1. ROČNÍKU - zadání pro zimní semestr 2014

ÚVOD

Bauhaus byla meziválečná experimentální škola v Německu, kterou vedly významné a často i kontroverzní osobnosti mnoha uměleckých oborů. Jedno však měli všichni společné: vše dělali naplno, prošlapávali nové cesty a hodně se přitom bavili.
Liberecké školka SIAL byla oázou ve vyprahlé normalizační poušti, kam se pod Hubáčkova křídla uchýlili pražští absolventi architektury. Základy již měli v malíčku a mohli si ve zdejší uvolněné atmosféře nadechnout k výkonům překračujícím hranice sovětského bloku.
V ateliéru Nula na FUA si plně uvědomují, že dřív než začnete hrát, musíte se naučit noty. Stejně jako dobrý kuchař, než začne vařit, musí důkladně poznat jednotlivé ingredience. Tuto jednoduchou poučku znali již ve výmarském Bauhausu, kde nultý ročník spočíval v poznání základních elementů, z nichž pak sestavovali svoje návrhy. Stejně k tomu přistupoval Rem Koolhaas, nejrespektovanější současný architekt a hlavní kurátor letošního benátského bienále, když si hlavní expozici 'Fundamentals' vytyčil zmapovat historii a vývoj základní stavebních prvků, z nichž je každá architektura složena. Proto se i my budeme v prvním semestru seznamovat se základnímu prvky a objevovat přehlížené.

Ateliérové konzultace budou probíhat ve středu a čtvrtek od 13:00 hodiny. Veškeré aktuální informace a příspěvky budou průběžně uveřejňovány na blogu: http://fuatul-atelier-0.blogspot.cz/ , kam budete všichni prváci přizváni, abyste uveřejňovali svoje úvahy, skici a modely.


ZABYDLENÍ
0. úkol pro 1. ročník bakalářského studia
Mezi počítačovou místností a fotografickým ateliérem jsme Vám v Ateliéru Karla Hubáčka postavili tři čtvercové stoly, kde budete v následujícím akademickém roce pracovat, konzultovat, prezentovat a vystavovat svoje práce. Desky opřené o stěnu Vám poslouží jako vývěsní plocha, kam budete umisťovat svoje inspirace, analýzy a průběh návrhu.
Židle si rozmístěte podle libost, ale s deskami stolů ani nástěnky se již nesmí hýbat. se podle libosti ni zabydlení máte čas do čtvrtka 2. října 2014, kdy od 13:00 hodin budeme společně konzultovat podklady k prvním úkolům OKNO a SCHODY.


OKNO
1. úkol pro 1. ročník bakalářského studia
Vítejte na nejlepší škole architektury v Čechách. Byli jste přijati do největší architektonické laboratoře, kde se nebojíme experimentovat ani otevírat neprobádaná témata. Otevírají se před Vámi nové obzory.
Okno je vedle vstupních dveří jedním z mála prvků, který můžete vnímat zvnějšku i vnitřku. Ostatní části stavby bývají většinou otázkou exteriéru nebo interiéru. Z okna se přitom stal rám lemující venkovní výhledy. Přitom od okna lze zažívat více věcí než jen přivádění slunečních paprsků do interiéru. A pokud bychom se spokojili jen s touto primární funkcí, stále si okno zasluhuje více pozornosti, než je mu dnešní plastovou lobby přisuzováno.
Do příští konzultace nafoťte, nakreslete nebo slovně popište okno, které si spojujete s Vaším domovem (nejen primární rozměry otvoru ve zdi, světlého otvoru, profilu rámů, ale také pohled zvenčí a kam okno hledí). Zároveň si začněte více všímat oken ve svém okolí, v knihách a na internetu (způsoby otvírání, proporce, materiály a detaily). Přes jednotné zadání by se mělo postupně ujasňovat a ve výsledku být Vaší osobní výpovědí.
Instalace plachet a modelů ve středu 22. listopadu 2014 do 12:00 hodin.
Obhajoby projektů před vedoucími ateliérů ve středu 22. listopadu 2014 od 13:00 hodin.

Okno bylo v architektuře redukováno na pouhý obraz. Chceme se vrátit od obrazu okna k místu u okna. Okno je víc než jen vrstva přechodu mezi vnitřním a vnějším prostorem.“
úryvek ze zadání v ZS 2010 ateliéru Giona A. Caminady na ETH v Curychu


CESTA DO VRATISLAVY
Studijní zájezd 16. - 18. října 2014
Stuttgart-Brno-Praha-Vratislav. V těchto městech a v tomto pořadí se na sklonku 20. let minulého století odehrál převrat v bytové architektuře. WuWA byla nejzářivější etapou v moderní vratislavské architektuře ale ne jedinou, která stojí za pozornost. Hlavní město Dolnoslezského vojvodství je jedním z nejstarších polských měst, kde v současnosti žije přes 600000 obyvatel. Vratislav přitom leží jen 60 kilometrů od českých hranic a 180 kilometrů od Liberce. Proto je nasnadě, že naše třídenní exkurze zamíří přávě sem.
Během našeho pobytu se ve Vratislavi uskuteční Festival architektury, kde vystoupí také čeští tvůrci Tomáš Pilař, Ladislav Kuba a Jan Šépka. Kromě toho se setkáme s Romanem Rutkowskim, který kromě vlastní praxe vede také ateliér na vratislavské technické univerzitě.


SCHODY
2. úkol pro 1. ročník bakalářského studia
Skoro všechny jednopodlažní dispozice jsou skvělé. Obtíž nastane, když musíme začít uvažovat ve více úrovních. Podobně jako okno bylo redukováno na zarámování výhledu, je na schody nahlíženo jako zubatou linii umožňující nám se dostat rychle z jednoho patra do druhého. Lidé se na chodech dlouho nezdrží. Nevnímají už pak jemné nuance, proporce a profily. Přitom díky těmto drobnostem si výstup nebo sestup po schode užíváme nebo se protrápíme.

Do poloviny října detailně zaměřte ve svém okolí pět schodišť (nejenom výšku a délku stupně, ale také skosení podstupnice, přesahy okrajů a nezapomeňte na madlo) a pět referenčních příkladů z knih nebo internetu (nezapomeňte uvést autora, místo a rok vzniku).


BARVA
3. úkol pro 1. ročník bakalářského studia

Svět ani život není černobílý. Tak proč se architekti oblékají do černého a jejich návrhy ve valné většině disponují jen paletou šedi? Argument, že chtějí na neutrálním pozadí vyzdvihnout aktivity odehrávající se uvnitř domu, neobstojí. Obdivujeme elementární formy starověkých památek a zapomínáme, že je zub času připravil o barevnou a ornamentální výzdobu. Na zažloutlých stránkách prvorepublikových časopisů obdivujeme čisté linie funkcionalistických staveb, ale příliš si neuvědomujeme, že černobílé fotografie ve skutečnosti zachycují promyšlenou kompozici barevných ploch.
Vypravíme do obecné teorie barev a individuálním vnímání. Začneme se učit dívat a experimentovat s místnostmi v měřítku 1:1. Zadání a rozsah budou upřesněny na základě přednášek docenta Petra Rezka.ZOO (NOEMOVA ARCHA) - KRÁTKÝ ÚKOL
4. úkol pro 1. ročník bakalářského studia

Do ideální situace, když může odmítat zakázky a vybírat si své klienty, dospěje jen hrstka z Vás. Na druhou stranu vytvořit z limitů a omezení jejich přednost je možná ještě větším uměním. Architekt by se měl co nejlépe vcítit do pocitů a potřeb klienta.
V předvánočním úkolu budou Vašimi klienty obyvatelé ZOO. Klient si většinou vybírá architekta. Zřídka tomu bývá naopak. Klienty ze zvířecí říše si tedy vylosujete a v prvním týdnu o svém klientovi pokusíte získat co nejvíce informací, jeho společenské návyky, stravovací potřeby a prostorové nároky. S nabytými informacemi začnete utvářet jeho domov.

Instalace plachet a modelů ve středu 17. prosince 2014 do 12:00 hodin.
Obhajoby projektů před vedoucími ateliérů ve středu 17. prosince 2014 od 13:00 hodin.

Žádné komentáře:

Okomentovat