pondělí 22. února 2021

ZADÁNÍ LS


1. BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ

V této úloze se budeme zabývat tématem bezbariérovosti bydlení. Bezbariérovostí pro upoutané na invalidní vozík a jiná zařízení, bezbariérovostí pro ty, pro které je jeden schod nebo úzké dveře překážkou, bezbariérovostí mezi nemocnými a zdravými, bezbariérovostí jako rozvrhem vnitřního prostoru, bezbariérovostí jako obecným tématem v bydlení.

Návrh bude na pozemních na rohu ulic Budovcova a Ruprechtická v Liberci, kde sídlí Jedličkův ústav, jenž nám poslouží jako investor. Chce postavit domy s jednotkami k pronájmu, které splní určité požadavky na bezbariérovost.

Navrhnout bude možné různé typy bydlení, od samostatných rodinných domů až po domy s více bytovými jednotkami, podle toho, co místo unese a co bude efektivní vzhledem k danému programu. 

V první fázi úlohy se budeme zabývat urbanismem lokality, návrhem typu a velikosti zástavby a rozvrhem pozemku, v další fázi vybraným domem nebo bytem a společnými prostory.

Návrhy poslouží pro JÚ jako prověření možností lokality.

2. ŠKOLNÍ ZAHRADA

V letním semestru budeme navrhovat zahradu pro Montessori školu v Liberci. Jedná se o předprostor ZŠ v ul. 5.května (Fakultní škola TUL - 1. stupeň), kudy se vstupuje do budovy, s torzem zahrady, kde je vzrostlé lipové stromořadí i busta MUDr. Václava Šamánka. Předprostor ale neslouží ani jako adekvátní vstup do budovy ZŠ ani jako školní zahrada.

Na počátku připravíte pro své klienty (žáky školy) architektonický workshop. V rámci společného setkání jim nejdříve představíte povolání architekta a následně vám oni sdělí zadání, co všechno si ve školní zahradě přejí.

Následně navrhnete školní zahradu. Své návrhy představíte žákům při společném setkání přímo v zahradě školy. Úlohu budeme zpracovávat na konci dubna a celý květen, pokud bude možné, vyrazíme společně na exkurze do lužických a dalších zahrad.

Vedení školy má ambice zahradu zrealizovat. 
3. SLAVONICE II.

Na závěr semestru chystáme opět řemeslnou dílnu a 10 dní ve Slavonicích - řemeslná propedeutika architekta.


úterý 13. října 2020

Reference podstavec

1/ PRACOVNÍ STOJAN 
Sice se jedná o pracovní stojan, dosahuje elegancí podstavce: 


Jindřich Zeithamml, portrét umělce, sádra. 

https://vltava.rozhlas.cz/umelecke-dilo-je-dulezitym-nastrojem-pri-budovani-a-rozsirovani-vedomi-veri-8299197


2/ NEUES MUSEUM BERLIN.

V referenci je sice stálá sbírka, podstavec lavíruje někde na hraně mezi podstavcem a vitrínou. Za prohlídku stojí celý dům, z Liberce vlakem kousek a výhodné jízdné. 


D. Chipperfield, Berlín, 1997. 

https://www.archiweb.cz/b/neues-museum


3/ C. SCARPA - Museo di Castelvecchio, Verona (1956-64). 

Základ výstavnictví, projděte si alespoň fotky, velké množství podstavců, různých typologií. 

Můžete si projít on-line prohlídku, ale je to žel. udělané v počítači: http://www.archiviocarloscarpa.it/web/castelvecchio_visita.php?lingua=i


4/ Martin Zet - SOCHAŘ MILOŠ ZET - ZDI, SOKLY A MAKETY

Pro inspiraci k jednoduchosti, krátkodobosti a přitom vizuálně silném uchopení podstavce přikládáme referenci výstavy z Domu mění z Brna, kde sochař Martin Zet navrhl výstavu svého otce sochaře. Podstavce jsou a dřeň. 

http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/603Přikládám pár svých amatérských fotografií. 

http://fuatul-atelier-0.blogspot.com/2000/01/foto-martin-zet-sochar-milos-zet-zdi.html


Pod čarou ještě řešení podstavce Piety od Mariuse Kotrby, Křížová cesta u Kuksu, cca 2009. 

Jde sice podstavec přímo jako součást sochy, je však rozdělen do 2-3 částí, různě posunutých vůči sobě, takže sochu mírně znejišťuje. 


A. Giacometti si také dělal podstavce raději součástí soch....V Řezně a Mnichově jsou dvě důležité stavby pro busty slavných hrdinů, nedaleko od sebe, obě stojí za návštěvu. Obé od Lea von Klenze. Busty jsou ale většinou na konzolách při stěnách. 

Síň slávy se sochou Bavarie, na Terezinské louce (znáte z Oktoberfestu), Mnichov (1850).


A Walhalla, blízko Řezna, u Dunaje (1830-42)Blízko Řezna je ještě zajímavé (keltské) město Kelheim, nad kterým je další skvost, Befreiungshalle, od Klenzeho a Friedricha von Gärtnera (1842-63). 

Zde jsou ale podstavce spáše venku při fasádě. 6/ NAPĚTÍ MEZI SOCHOU A PODSTAVCEM
Masarykův pomník před Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. 
Masaryk (Vincenc Makovský), stojí mírně předkloněn, tato síla je opětována v podstavci, jehož čelní strana je mírně sešikmena. Navíc dělá dynamiku celého podstavce - "napětí (protidynamika) mezi spodkem a vrškem" - p. Šmídek.
Za všimnutí stojí detail zúžení hmoty dole. 

Autor podstavce je pravděpodobně arch. Zdeněk Makovský. 


 
Od téhož autora podstavec pod bustu Janáčka na FA VUT Brno. 

Další V. Makovský, tentokrát socha lva a podstavec od arch. M. Štěpána. 

Tip na nápodobu zobrazení, obraz Ivana Sobotky.
7/ Podstavec nemusí být jenom "POD"
K. Prager před budovou býv. Federálního shromáždění navrhl "pylon" pro plastiku Plamen od Miloslava Chlupáče, nerealizovalo se to nakonec, jen pylon. Zajímavé ale je, že plastika měla být před pylonem a pylon ji vyzdvihuje a zároveň dělá jakési pozadí. 
Podobnou práci s pozadím lze nalézt také u C. Scarpy v Castelvecchio ve Veroně a především v Palazzo Abatellis v Palermu, kde co podstavec, to skvost. V knihovně máme ke Scarpovi celý regál, ale i na internetu je toho dost.  

 

úterý 29. září 2020

ZADÁNÍ ZS 2020

 Zadání AA 2020/21

Zimní semestr bude oslavou 150 výročí od narození Adolfa Loose. Oba semestry nás bude provázet téma bydlení a Loosem vyzdvihované řemeslo. 

 

ZIMNÍ SEMESTR

Úloha 0. SCHODY

Funkčnost Loosova Raumplanu závisí na dovedném návrhu schodiště. Schodiště určuje pohyb člověka. Záleží na stupních, jak pohodlně a rychle se po něm jde, záleží na jeho šířce a na tom co schodiště obklopuje ze stran, záleží na počtu schodů a podestách, záleží na celkovém půdorysném tvaru, záleží na celkovém architektonickém ztvárnění.

Jako nultý úkol na rozjezd navrhnete malé schodiště, které propojí 2 výškové úrovně v přesně určeném místě. Vyrobte z čehokoliv funkční model schodiště, v měřítku 1:1, na kterém si sami může zakusit výstup a sestup. Na nultou úlohu máte pouhých 48 hodin a odevzdání proběhne ve čtvrtek 1. října od 13 hodin na Studentském náměstí.

Síla naší školy je v okoukávání od vyšších ročníků. Snad k tomu budete mít co nejdříve možnost zase v tvůrčím ateliéru, prozatím budou alespoň loňští prváci hodnotit vaší nultou úlohu. 

 

Úloha 1. PODSTAVEC

Podstavec je jedním z archetypálních prvků architektury. Usazuje na zem, co je nad ním. Ať se jedná o výtvarné dílo, ale také o nábytek nebo dům. Podstavec může být sokl budovy, může to být několik nožiček skříně nebo vily Savoye, stává se součástí celé tektoniky domu.

Máme příležitost navrhnout podstavce na výstavu bust, která se chystá na léto 2021 v Oblastní galerii Liberec. Začneme tím, že si uděláte vlastní bustu z libovolného materiálu, pro kterou následně navrhnete podstavec. 

Formu odevzdání upřesníme v průběhu semestru, ale požadovanou součástí bude model v měřítku 1:1 a výkresy.

 

Úloha 2. PŘÍBYTEK

Člověk odedávna bojuje s přírodou i tím, že si v ní vytváří účelné obydlí.

Úkolem této úlohy bude návrh obydlí, které svého obyvatele ochrání před nepřízní přírody nebo nepřízní okolního světa. Navrhovat budeme malou stavbu pro bydlení v nepříznivých podmínkách. Nepříznivé podmínky mohou vytvářet živly divoké přírody nebo urbanizované prostředí jako například rušné nehostinné prostory okolo dálničních křižovatek apod. Úkolem bude vypořádat se s nepřízní okolí a navrhnout si v něm obydlí, ve kterém byste dokázali nejen žít, ale bydlet. Velikostí půjde spíše příbytek pro samotáře.

 

3. VEČÍREK ORNAMENT A ZLOČIN (? zločin a ornament, zločin v ornamentu, ornamentální zločin, zločinný ornament)

10. prosince 2020 uplyne 150 let od narození mistra. Jedním z nepsaných úkolů prváků je zorganizovat vánoční večírek FUA. Loni jsme museli dostát smluvních požadavků a pronájem prostoru bývalé kavárny Pošta uspořádáním výstavy, tematikou byl perník a architektura.  Letos je to Adolf Loos. Vše ostatní je na Vás. 

Tímto zadáním přerušíme na čas koncem listopadu 2. úkol, který odevzdáte po vánočních svátcích.